Emaus

Grupa biblijna, nosząca w tym semestrze nazwę „Emaus”, ma charakter dyskusyjno-egzegetyczny. Jest to miejsce, w którym wspólnie zastanawiamy się nad tym, co mówi do nas Pismo Święte, uwzględniając kontekst historyczny i sposób myślenia ludzi, dla których i przez których teksty te były pisane.

Podczas spotkań posługujemy się refleksjami świętych dotyczącymi danego fragmentu tekstu, wykładnią Kościoła oraz Tradycją. Grupa biblijna jest przestrzenią, w której w typowo dominikańskim duchu wspólnie poszukujemy prawdy, nie bojąc się otwartości na nią i stawiania trudnych pytań. Pamiętając o tym, że wspólne rozważanie Słowa Bożego jest także szczególnym sposobem przebywania z Bogiem, staramy się zrozumieć, co Bóg przez swoje Słowo chce nam objawić. W semestrze zimowym zajmujemy się Ewangelią według św. Marka, będącą najstarszą ze wszystkich czterech.

ODPOWIEDZIALNY:
HUBERT PIERZCHAŁA