SŁOWO

Zapraszamy Was na grupę biblijną, którą w tym roku poprowadzą wrocławscy bibliści dr Anna Rambiert-Kwaśniewska i ksiądz prof. Mariusz Rosik. Wprowadzą nas oni w czytanie Pisma. Dostaniemy podstawowe narzędzia, które pomogą nam bardziej dogłębnie czytać i interpretować teksty biblijne. Będziemy też szczegółowo omawiać konkretne fragmenty czy tematy pojawiające się w Piśmie. Wszystko to po to, aby nasze życie stawało się coraz bardziej zgodne ze Słowem, które objawia się nam na kartach Pisma Świętego.

Dr Anna Rambiert-Kwaśniewska jest absolwentką Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracuje w Katedrze Teologii Nowego Testamentu w Instytucie Nauk Biblijnych PWT. Wiedzę zdobywała także we Florencji, Oxfordzie oraz w Jerozolimie.

Ks. prof. Mariusz Rosik od 1993 roku jest kapłanem Archidiecezji Wrocławskiej. Wykłada teologię Nowego Testamentu, egzegezę Ewangelii synoptycznych oraz starożytną historię Żydów na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu i Uniwersytecie Wrocławskim.
Prowadzi też stronę internetową: mariuszrosik.pl

Na wykłady biblijne serdecznie zapraszamy wszystkich studentów, także tych, którzy ukończyli już 25 rok życia.
19:00 nieszpory, 19:30 wykład.
Spotykamy się w Sali Głównej Duszpasterstwa.

ODPOWIEDZIALNY:
MONIKA WŁOSZCZYK
Terminy spotkań w roku akademickim 2019/2020 Prowadzący
11.10 ks. prof. Mariusz Rosik
18.10 dr Anna Rambiert-Kwaśniewska
15.11 ks. prof. Mariusz Rosik
22.11 dr Anna Rambiert-Kwaśniewska
06.12 dr Anna Rambiert-Kwaśniewska
20.12 ks. prof. Mariusz Rosik
10.01 dr Anna Rambiert-Kwaśniewska
17.01 ks. prof. Mariusz Rosik
28.02 ks. prof. Mariusz Rosik
20.03 ks. prof. Mariusz Rosik
27.03 dr Anna Rambiert-Kwaśniewska
17.04 dr Anna Rambiert-Kwaśniewska
24.04 ks. prof. Mariusz Rosik
15.05 dr Anna Rambiert-Kwaśniewska
22.05 ks. prof. Mariusz Rosik
12.06 ks. prof. Mariusz Rosik
19.06 dr Anna Rambiert-Kwaśniewska