WIARODAJNI

Nie wzięliśmy się znikąd. Starając się zrozumieć skąd pochodzimy, stajemy się pełniej sobą.
Na grupie będziemy wspólnie czytali teksty z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Sięgając do nich poznamy ważne postaci, które tworzyły pierwotny Kościół. Zobaczymy jak Duch Święty prowadził i kształtował wspólnotę wierzących, której i my dziś jesteśmy członkami. Wszystko to może nam pomóc zrozumieć naszą wiarę i szukać inspiracji do życia nią coraz pełniej!


ODPOWIEDZIALNY:
ANNA WŁOSZCZYK