WSPARCIE

Możesz wesprzeć duszpasterstwo poprzez serwis zrzutka.pl!

Ponad to, co możemy uzyskać sami na bieżące utrzymanie, szacowany koszt naszej działalności w najbliższym semestrze to 3000 zł.
Jest to kwota, która pozwoli nam na:

  • regularne spotkania z zaproszonymi gośćmi (średnio 3 razy w miesiącu),
  • wykłady otwarte - OPeny (raz w miesiącu),
  • przygotowanie materiałów promocyjnych i pomocniczych do spotkań,
  • wyjazdowy warsztat biblijny,
  • remont i wykończenie jednego z duszpasterskich pomieszczeń (Rozmównicy),
  • regularny zakup książek i aktualnej prasy do duszpasterskiej biblioteki, czyli Lektorium.
NUMER KONTA:
Klasztor OO. Dominikanów DA
13 1600 1462 1819 9666 3000 0014