Praca zespołowa dzieli zadania i mnoży sukcesy.

NASI DUSZPASTERZE

Marcin Jeleń

Senior

Marcin Dyjak

Junior

KADRA

Beata
Szef
Paweł
Szef
Monika
Schola
Filip
Schola
Grzegorz
Ministranci
Maciej
Ministranci
Ewelina
Grupa regularna - "Parę spraw"
Krzysztof
Grupa regularna - "Katolog"
Julia
Grupa regularna - "Na papierze"
Anna
Grupa regularna - "Wiarodajni"
Dominika
Troska
Emilia
Troska
Przemysław
Troska
Grzegorz
Troska
Sandra
Social-media
Asia
Social-media
Karolina
Sport
Gosia
Sport
Martyna
Sekcja artystyczna
Jadzia
Warsztaty psychospołeczne
Ania
W Drodze
Marta
Kultura
Michał
Wyjazdy
Michał
Administrator & WWW
Jan
Lektorium